Title

The Boogah Man

Publication Information

published in Lyrics of Love and Laughter (1903)

Musical Settings

Mary Jordan Lea, The Boogah Man (January 3654)

William McCoy, The Boogah Man (January 1919)

Text

W'en de evenin' shadders
Come a-glidin' down,
Fallin' black an' heavy
Ovah hill an' town,
Ef you listen keerful,
Keerful ez you kin,
So 's you boun' to notice
Des a drappin' pin;
Den you 'll hyeah a funny
Soun' ercross de lan';
Lay low; dat's de callin'
Of de Boogah Man!

Woo-oo woo-oo!
Hyeah him ez he go erlong de way;
Woo-oo, woo-oo!
Don' you wish de night 'ud t'un to day?
Woo-oo, woo-oo!
Hide yo' little peepers 'hind yo' han;
Woo-oo, woo-oo!
Callin' of de Boogah Man.

W'en de win 's a-shiverin'
Thoo de gloomy lane,
An' dey comes de patterin'
Of de evenin' rain,
W'en de owl's a-hootin',
Out daih in de wood,
Don' you wish, my honey,
Dat you had been good?
'T ain't no use to try to
Snuggle up to Dan;
Bless you, dat's de callin'
Of de Boogah Man!

Ef you loves yo' mammy,
An' you min's yo' pap,
Ef you nevah wriggles
Outen Sukey's lap;
Ef you says yo' "Lay me"
Evah single night
'Fo' dey tucks de kivers
An' puts out de light,
Den de rain kin pattah
Win' blow lak a fan,
But you need n' bothah
'Bout de Boogah Man!

Streaming Media


Share

COinS